Умови придбання

  1. У випадках, передбачених Регламентом, Оператор стягує з Клієнта Комісію або Штраф відповідно до обраного Клієнтом Платіжного методу.
  2. Штрафи та Комісії, застосовані до Клієнта, підсумовуються.
  3. У разі блокування Облікового запису Покупця, кошти за невикористаний час Підписки цього Покупця будуть використані для сплати Штрафів або Зборів або для покриття витрат на ремонт або заміну пошкоджених частин Велосипеда.
  4. Якщо коштів, зазначених у пп. 9.3, недостатньо для покриття сум, що підлягають сплаті Клієнтом Оператору, Клієнт зобов'язаний сплатити решту суми, що підлягає сплаті, в порядку та до дати, вказаної Оператором.
  5. Оператор заблокує Рахунок Клієнта, чий Платіжний засіб або кошти, доступні на обраному Платіжному засобі, не дозволяють стягнути еквівалент Неустойки та/або Штрафу. Для того, щоб зняти Блокування рахунку, Клієнт повинен спочатку сплатити належні Оператору суми в порядку і в строки, вказані Оператором.
  6. Клієнт несе відповідальність за надання Облікового запису (в тому числі даних доступу до Облікового запису) третій особі, включаючи обов'язок Клієнта сплатити Комісію та/або Неустойку за користування Послугою через цей Обліковий запис третьою особою.
  7. Клієнт несе відповідальність і зобов'язується сплатити всі штрафи та державні збори, накладені на Клієнта протягом Періоду оренди.