Hur det fungerar?

Med appen kan du hitta, boka och låsa upp cyklar. Du kan också välja ett pass som är skräddarsytt för dina behov.

Hitta en cykel

Slå på platsen på din telefon och öppna mobilappen. Då ser du antalet tillgängliga cyklar i ditt närområde. Vi har 4200 över hela Metropolis. Välj en tillgänglig cykel och skanna QR-koden för att börja cykla.

Kör i enlighet med trafiksäkerhetsreglerna.

Parkera cykeln på en station

Parkera cykeln i en tillåten zon och välj alternativet "slutföra resan" i mobilappen. I nästa steg ska du se till att fästa låset på cykelns bakhjul på en klassisk cykel. För en elassisterad cykel ska du först fästa låset på cykelns bakhjul och sedan slutföra resan i appen.

Hyr när du vill

Stadscyklar är tillgängliga för invånarna i Metropolis året runt! Mellan 1 mars och 30 november varje år - 100% av antalet cyklar i varje deltagande kommun kommer att vara tillgängliga. Under månaderna från den 1 december till den sista februari varje år - kommer minst 50% av antalet cyklar i varje kommun att vara tillgängliga. Vi ber dig att vara särskilt försiktig när du cyklar.

Ceniky