Villkor för köp

  1. I de situationer som anges i Regelverket skall Operatören debitera Kunden en Avgift eller Straffavgift i enlighet med den Betalningsmetod som Kunden valt.
  2. Straffavgifter och avgifter som åläggs Kunden ackumuleras.
  3. Om Kundens Konto är spärrat, kommer medlen för den oanvända Abonnemangstiden för den Kunden att användas för Straffavgifter eller Avgifter eller för att täcka kostnaderna för reparation eller utbyte av skadade delar av Cykeln.
  4. Om de medel som avses i punkt. 9.3, inte är tillräckliga för att täcka de belopp som kunden ska betala till operatören, är kunden skyldig att betala de återstående beloppen på det sätt och senast det datum som anges av operatören.
  5. Operatören kommer att blockera kontot för en kund vars betalningsmetod eller tillgängliga medel på den valda betalningsmetoden inte tillåter insamling av motsvarande avgift och/eller straffavgift. För att ta bort kontolåset måste kunden först betala de belopp som ska betalas till operatören på det sätt och inom den tidsram som anges av operatören.
  6. Kunden ska vara ansvarig för att tillhandahålla kontot (inklusive kontoåtkomstdata) till en tredje part, inklusive kundens skyldighet att ådra sig avgifter och/eller straffavgifter för användningen av tjänsten genom detta konto av den tredje parten.
  7. Kunden skall vara ansvarig för och åta sig att betala alla böter och offentliga avgifter som åläggs Kunden under Hyresperioden.