Personuppgifter

Vi lagrar endast de uppgifter som vi behöver för att tillhandahålla utmärkta tjänster. Se vår integritetspolicy för mer information.

Nedan följer en förenklad lista över vad du kan hitta i din nedladdning.

Personuppgifter

Uppgifter som lämnas under registreringsprocessen.

Uppgifter som namn, telefonnummer, postnummer etc.

Resor

Information om alla resor som gjorts. Från punkt A till punkt B, med datum och varaktighet. Inkluderar platsdata där så är möjligt.

Beställningar

Prenumerationer och pass som köpts och betalats.

Påföljder
Om ni har straffavgifter för att inte lämna tillbaka fordon i tid etc.