Integration av appar

Android

Schema för URI
URIBeskrivning
rowermevo://stationsÖppnar kartvyn
rowermevo://stations/{station-id}Öppnar kartvyn med den station som matchar det valda stations-id
rowermevo://tripsÖppnar vyn för resehistorik
rowermevo://profileÖppnar profilvyn

Testa djuplänkar från kommandoraden på Android:

adb shell am start -W -a android.intent.action.VIEW -d rowermevo://trips

Att testa djuplänkar från din appkod är en underförstådd avsikt på Android:

Intent tripsIntent = new Intent(Intent.ACTION_VIEW, Uri.parse("rowermevo://trips"));
this.startActivity(tripsIntent);

iOS

Schema för URI
URIBeskrivning
rowermevo://stationsÖppnar kartvyn
rowermevo://stations/{station-id}Öppnar kartvyn med den station som matchar det valda stations-id
rowermevo://tripsÖppnar vyn för resehistorik
rowermevo://profileÖppnar profilvyn