Realtime data

Oznaczenie w nagłówku

Wszystkie żądania do naszego API czasu rzeczywistego powinny wysyłać nagłówek Client-Identifier. Powinien on zawierać wartość opisującą aplikację uzyskującą dostęp do API. Wartość powinna zawierać nazwę firmy/organizacji, a następnie myślnik i nazwę aplikacji, np. mycompany-travelplanner lub myname-citymonitor.

Punkty końcowe

Auto discovery

Plik automatycznego wykrywania, który łączy się ze wszystkimi innymi plikami opublikowanymi przez system.

Punkt końcowy: gbfs.json (Dokumentacja)

Żądanie CURL

curl -H "Client-Identifier: IDENTIFIER" https://gbfs.urbansharing.com/rowermevo.pl/gbfs.json

System

Podstawowe informacje do odczytu o MEVO

Punkt końcowy: system_information.json (Dokumentacja)

Żądanie CURL

curl -H "Client-Identifier: IDENTIFIER" \
 https://gbfs.urbansharing.com/rowermevo.pl/system_information.json

Stacje

Informacje o wszystkich stacjach, w tym geolokalizacja, adresy i opisy

Punkt końcowy: station_information.json (Dokumentacja)

Żądanie CURL

curl -H "Client-Identifier: IDENTIFIER" \
 https://gbfs.urbansharing.com/rowermevo.pl/station_information.json

Dostępność

Dostępność rowerów i stacji dokujących

Punkt końcowy: station_status.json (Dokumentacja)

Żądanie CURL

curl -H "Client-Identifier: IDENTIFIER" \
 https://gbfs.urbansharing.com/rowermevo.pl/station_status.json

Odpowiedź

{
 "last_updated": 1540219230,
 "data": {
  "stations": [
   {
    "is_installed": 1,
    "is_renting": 1,
    "num_bikes_available": 7,
    "num_docks_available": 5,
    "last_reported": 1540219230,
    "is_returning": 1,
    "station_id": "175"
   },
   {
    "is_installed": 1,
    "is_renting": 1,
    "num_bikes_available": 4,
    "num_docks_available": 8,
    "last_reported": 1540219230,
    "is_returning": 1,
    "station_id": "47"
   },
   {
    "is_installed": 1,
    "is_renting": 1,
    "num_bikes_available": 4,
    "num_docks_available": 9,
    "last_reported": 1540219230,
    "is_returning": 1,
    "station_id": "10"
   }
  ]
 }
}