Dane osobowe

Przechowujemy tylko te dane, które są nam potrzebne do świadczenia doskonałych usług. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w zakładce polityka prywatności.

Poniżej znajduje się uproszczona lista tego, co można znaleźć w pobranym pliku.

Dane osobowe

Dane podane podczas procesu rejestracji.

Dane takie jak imię i nazwisko, numer telefonu, kod pocztowy itp.

Wycieczki

Informacje o wszystkich odbytych podróżach. Od punktu A do punktu B, z datami i czasem trwania. Obejmuje dane lokalizacji, jeśli są dostępne.

Zamówienia

Zakupione i opłacone subskrypcje i karnety.

Kary
Jeśli masz kary za niezwrócenie pojazdów na czas itp.