Integracja z aplikacją

Android

Schemat identyfikatora URI
URIOpis
rowermevo://stationsOtwarcie widoku mapy
rowermevo://stations/{station-id}Otwiera widok mapy z wybraną stacją odpowiadającą identyfikatorowi stacji.
rowermevo://tripsOtwarcie widoku historii podróży
rowermevo://profileOtwarcie widoku pliku

Testowanie głębokich linków z wiersza poleceń na Androidzie:

adb shell am start -W -a android.intent.action.VIEW -d rowermevo://trips

Testowanie głębokich linków z kodu aplikacji jako niejawnej intencji na Androidzie:

Intent tripsIntent = new Intent(Intent.ACTION_VIEW, Uri.parse("rowermevo://trips"));
this.startActivity(tripsIntent);

iOS

Schemat identyfikatora URI
URIOpis
rowermevo://stationsOtwarcie widoku mapy
rowermevo://stations/{station-id}Otwiera widok mapy z wybraną stacją odpowiadającą identyfikatorowi stacji.
rowermevo://tripsOtwarcie widoku historii podróży
rowermevo://profileOtwarcie widoku pliku