Köp prenumeration

Månadsvis prenumeration

29,99 PLN

Tid för användning i abonnemang

mekanisk cykel - 120 minuter/dag

cykel med elektrisk assistans - 60 minut/dzień

48h Prenumeration

59 PLN

Tid för användning i abonnemang

mekanisk cykel - 480 minuter/dag

cykel med elektrisk assistans - 240 minuter/dag

Minutavgift

0 PLN

Avgift för minut:

standardcykel - PLN 0,15/1 minut

cykel med elektrisk assistans - PLN 0,30/1 minut

Årlig prenumeration

259 PLN

Tillgänglig tid för abonnemang:

Standardcykel - 120 minuter/dag

El-assisterad cykel - 60 minuter/dag

Tullar

Cykel
Lås upp
Inklusive
Kör
Inklusive
Elektrisk cykel
Lås upp
Inklusive
Kör
Inklusive