Köp prenumeration

Månadsvis prenumeration

29,99 PLN

Inkluderad tid:

Standardcykel - 120 minuter/dag

Cykel med elektrisk assistans - 60 minut/dzień

Därefter - betalning enligt tariffer.

48h prenumeration

59 PLN

Inkluderad tid:

Standardcykel - 480 minuter/dag

Cykel med elektrisk assistans - 240 minuter/dag

Därefter - betalning enligt tariffer.

Betala allt eftersom

0 PLN

Standardcykel - PLN 0,15 / 1 min

Cykel med elektrisk assistans - PLN 0,30 / 1 min

Årlig prenumeration

259 PLN

Inkluderad tid:

Standardcykel - 120 minuter/dag

Cykel med elektrisk assistans - 60 minuter/dag

Därefter - betalning enligt tariffer.